Partnerë në Eleminimin e Urisë

Kenedilogoheader
Fondacioni Kennedy
Team Albania
Team Albania-Norvegji
Drejtoria Arsimore Rajonale Tirane
Drejtoria Arsimore Rajonale Korce
Drejtoria Arsimore Rajonale Elbasan
Drejtoria Arsimore Rajonale Shkoder
Printshop Abazi
Qendra Jeta e Re

Frutomania
Furre Buke Sulltan
Qendra Kombëtare e Shëndetit Mendor, Elbasan
Fondacioni Fjala
Fondacioni “Kisha Ungjillore Fjala e Jetës Bajram Curr”
Fondacioni Instituti për Inkurajimin Total
Fondacioni Instituti për Inkurajimin Total – Lushnje