Partnerë në Eleminimin e Urisë

Kenedilogoheader
Fondacioni KennedyTeam Albania
Team Albania-Norvegji


SHKBSH-PFA


Sherbimet Sociale Bethany


Shërbimi Social Shtetëror: SHSSH


Kryqi i Kuq


Lajmi i Mirë Fier

 

Drejtoria Arsimore Rajonale Tirane

Drejtoria Arsimore Rajonale Korce

Drejtoria Arsimore Rajonale Elbasan

Drejtoria Arsimore Rajonale Shkoder


Fondacioni Drita e Botës


Fondacioni Nxenesit e Jezusit

che-albania-logo220w
CHE AL

Metani
Metani DDD


Kisha Orthodokse Autoqefale e Shqiperise

Fondacioni Veprat e Vellezërve

Fondacioni Bashkimi Biblik Baptist

Printshop Abazi

Qendra Jeta e Re


AGNA Group


Frutomania


Tregu Agro-Ushqimor i Tiranes


Furre Buke Pasticeri Bar Kafe Vellezerit “KASA”

Furre Buke Sulltan


Alo!Mik


Bashkia Tiranë

Qendra Kombëtare e Shëndetit Mendor, Elbasan

Fondacioni Fjala

Fondacioni “Kisha Ungjillore Fjala e Jetës Bajram Curr”


Fondacioni Jetë dhe Dritë

Fondacioni Instituti për Inkurajimin Total

Fondacioni Instituti për Inkurajimin Total – Lushnje


Global Care Albania