Partnerë në Eleminimin e Urisë

Printshop Abazi
Qendra Jeta e Re

Frutomania
Furre Buke Sulltan
Qendra Kombëtare e Shëndetit Mendor, Elbasan
Fondacioni Fjala
Fondacioni “Kisha Ungjillore Fjala e Jetës Bajram Curr”
Fondacioni Instituti për Inkurajimin Total
Fondacioni Instituti për Inkurajimin Total – Lushnje