Partners in Ending Hunger

Printshop Abazi
Qendra Jeta e Re

Frutomania
Furre Buke Sulltan
CHMC
FJALA
Fjala Foundation
Fondacioni “Kisha Ungjillore Fjala e Jetës Bajram Curr”
Fondacioni Instituti për Inkurajimin Total
Fondacioni Instituti për Inkurajimin Total – Lushnje