Varfëria dhe uria në Shqipëri

Varfëria dhe uria janë çështje të rëndësishme në Shqipëri. Në Shqipëri, ka pothuajse gjysmë milionë njerëz që jetojnë nën vijën e varfërisë dhe kjo përfaqëson gati 15% të popullsisë. Ata kanë rreth 1 euro në ditë për shpenzimet e tyre personale. Në shkallë kombëtare, familja mesatare shpenzon 58.5% të buxhetit të tyre për shpenzimet e ushqimit. Megjithatë, sa më i ulët buxheti i familjes, aq më e madhe është përqindja e buxhetit që përdoret për ushqim të përditshëm. Familjet më të margjinalizuara mund të përdorin deri në 80% të buxhetit të tyre për ushqim.