Deklarata kundër Korrupsionit

Food Bank Albania është e angazhuar për operacione transparente dhe të ndershme. Çdo organizatë apo personi i cili na mbështet, i premtojmë se do të kryejmë operacionet tona në mënyrë të hapur dhe transparente dhe vazhdimisht do të përpiqemi për të vënë në zbatim praktikat më të mira të bankave të ushqimit në mbarë botën. Deklarata jonë anti-ryshfet përfaqëson këto angazhime të mësipërme.

Declaration Against Corruption - SHQ