Banka Lokale Ushqimi

Duke operuar në qytete të ndryshme kemi mundësi të sigurohemi që ushqimi arrin tek  familjet në nevojë në të gjithë vendin. Food Bank Albania aktualisht operon në qytetet e mëposhtme:
  • Elbasan
  • Korçë
  • Shkodër
  • Tiranë