Welcome to our new Executive Director

As of August 14, 2023, we welcome our new executive director, Mr. Luis DELIU who first joined our staff almost 3 years ago. He is looking forward to continue to improve our mission and connections with all our partners and contacts to serve the common goal of fighting against poverty and saving food waste.

We wish him success with the work ahead at Food Bank Albania!

 Prej datës 14 gusht 2023, mirëpresim drejtorin e ri ekzekutiv, Z. Luis DELIU, i cili iu bashkua stafit tonë gati 3 vjet më parë. Ai mezi pret të vazhdojë të kontribuojë në misionin dhe lidhjet tona me të gjithë partnerët për t’i shërbyer qëllimit të përbashkët në luftën kundër varfërisë dhe mbetjeve ushqimore.

 I urojmë suksese në punën që ka përpara në Food Bank Albania!