Fushata “Solidariteti kundër Urisë”

Food Bank Albania, në bashkëpunim me partnerët e saj, organizon në muajin Maj një fushatë publike mbledhjeje ushqimore. Aktivitetet e mbledhjes ushqimore do të përfshijnë disa shkolla si dhe një sërë organizatash partnere.

Na vizitoni në faqen tonë në Facebook për të ndjekur veprimtaritë më të fundit.