National Day of Giving – Donate Food on Albania’s Independence Day!


Shënoni në kalendarët tuaj këtë të martë dhurimi, më 29 nëntor!

🇦🇱 28 & 29 Nëntori janë Dita e Pavarësisë dhe Çlirimit të Shqipërisë 🇦🇱, 🌍 29 Nëntori është Dita Kombëtare e Dhurimit në disa vende të botës 🌏

Kontributet në ushqim: https://foodbank.al/kontributi-im/me-cfare-mund-te-kontribuoj-une/
ose Kontributet financiare: https://foodbank.al/kontributi-im/kontributet-financiare/

Këtë vit, ne kemi nevojë për mbështetjen tuaj më shumë se kurrë. Me afrimin e shpejtë të sezonit të festave, shumë prej nesh po planifikojnë me entuziazëm vaktet e familjes sonë. Është koha e vitit që të gjithë e presim me padurim – e mbushur me ushqim, miq dhe familje. Por për shumë njerëz këtë vit, kjo thjesht nuk do të jetë e mundur.

Rritja e kostos së ushqimit e ka bërë të vështirë për miliona familje në mbarë botën që të vendosin vaktet në tryezë. Komunitetet e cenueshme po përballen me urinë ekstreme – dhe ata po i drejtohen bankave të ushqimit për të mbushur boshllëkun. Aq më tepër në vende si Shqipëria!

Food Bank Albania së bashku me rrjetin e saj të partnerëve është në vijën e parë për t’u shërbyer atyre që kanë më shumë nevojë, por ne kemi nevojë për ndihmën tuaj për të përmbushur kërkesën në rritje! Dhuroni herët ose bëhuni një mbledhës fondesh në FBA dhe përforconi ndikimin tuaj!

E Marta e Dhurimit është dita më e madhe në botë e dhurimit dhe këtë vit, është veçanërisht e rëndësishme për bankën tonë ushqimore. 28-29 Nëntori janë edhe ditët kombëtare të Shqipërisë dhe ne po kërkojmë të mbledhim para për të dërguar ushqime për familjet në nevojë sidomos në këtë stinë festive të vitit. Për çdo dollar apo euro të marrë, ne jemi në gjendje të ofrojmë 1.5 vakte të ngrohta për njerëzit në kushte shumë të vështira. Për ta edhe një vakt është diçka. Ju ftojmë të mbështetni fushatën tonë të festave të nëntorit në platformën e dhurimeve ose direkt në faqen tonë. Dhe mos harroni ta ndani me të tjerët këtë postim- dikush mund të dojë të na bashkohet! Faleminderit!

#GivingTuesday #28-29Nëntor #Pavarësia #Çlirimi #FestateNëntorit #FoodBankAlbania #albanianfoodbank

Mark your calendars for this Giving Tuesday, on November 29th!

🇦🇱 November 28 & 29 are Albania’s Independence and Liberation Day 🇦🇱, 🌍 November 29 is the National Day of Giving 🌏

Donate Food: https://foodbank.al/en/my-contribution/food-contribution/
Contribute Financially: https://foodbank.al/en/my-contribution/financial-contributions

This year, we need your support more than ever. With the holiday season fast approaching, many of us are excitedly planning our family’s meals. It’s the time of year we all look forward to – filled with food, friends, and family. But for many people this year, that simply won’t be possible.

The rising cost of food has made it hard for millions of families around the world to put meals on the table. Vulnerable communities are facing extreme hunger — and they’re turning to food banks to fill the gap. Even more so in countries like Albania!

Food Bank Albania along with its web of partners is on the front lines serving those who need it most, but we need your help to meet the increasing demand! Donate early or become a FBA fundraiser and amplify your impact!

Giving Tuesday is the world’s biggest day of giving, and this year, it’s especially important for our food bank. November 28-29 are also the national days of Albania and we are looking to raise money in order to send food to the needy families especially in this festive season of the year. For every dollar or euro received, we are able to provide 1.5 warm meals to people in very poor conditions. For them it makes a difference.