Partnerë në Eleminimin e Urisë

Logo-couleur-ok
FEBA – Federata Europiane e Bankave të UshqimitMensenkinderen
Mensenkinderen

acc-albania
Dhoma Amerikane e Tregtisë

Outdoor Albania
Outdoor Albania

Assist Impact
Assist Impact

peacecorpslogoalbania
Peace Corps Albania


PricewaterhouseCoopers

logo-ipazar
Ipazar

a2b
Aid to the Balkans


Mary Ward Loreto


OSAAB


Rromani Baxt Albania


YWAM


Bashkia Tiranë

Qendra Kombëtare e Shëndetit Mendor, Elbasan

Fondacioni Fjala

Fondacioni “Kisha Ungjillore Fjala e Jetës Bajram Curr”


Fondacioni Jetë dhe Dritë

Fondacioni Instituti për Inkurajimin Total

Fondacioni Instituti për Inkurajimin Total – Lushnje