Kontributet financiare

Operacionet e Food Bank Albania mundësohen nga dhuratat dhe kontributet. Edhe pse ne mbështetemi kryesisht në punën vullnetare dhe në donacionet, përsëri kemi disa shpenzime operative. Kontributi juaj financiar na mundëson të vazhdojmë punën tonë.

Ka dy mënyra për të kontribuar:

  • Donacionet online mund të bëhen përmes Christian Ministry Network. Kjo është një organizatë jofitimprurëse e bazuar në Shteteve e Bashkuara që ka rënë dakord të pranojë donacione në emër të Food Bank Albania. Transaksionet procesohen në Shtetet e Bashkuara dhe pastaj fondet transferohen elektronikisht në bankën tonë në Shqipëri. Kur të kontribuoni me anë të CM Network sigurohuni që të shkruani që donacioni juaj është i destinuar për Food Bank Albania. Të gjtiha donacionet përjashtohen nga taksat. Donacionet mund të bëhen në http://www.cmnetwork.org/donate/.
  • Nëse jeni në Shqipëri, ju mund t’i depozitoni donacionet direkt në llogarinë tonë bankare nëpër çdo zyrë të UNION Bank:
UNION Bank sh.a. Tirana, Albania
Numri i llogarisë Euro: 111430854020126
IBAN: AL51214111060111430854020126
Numri i llogarisë Lek: 111430854020115
IBAN: AL57214111060111430854020115
SWIFT CODE: UNALALTR