Kontributet financiare

Operacionet e Food Bank Albania mundësohen nga dhuratat dhe kontributet. Edhe pse ne mbështetemi kryesisht në punën vullnetare dhe në donacionet, përsëri kemi disa shpenzime operative. Kontributi juaj financiar na mundëson të vazhdojmë punën tonë.

Ka dy mënyra për të kontribuar:

  • Dhurimet online mund të bëhen përmes Christian Ministry Network. Kjo është një organizatë jofitimprurëse e bazuar në Shteteve e Bashkuara që ka rënë dakord të pranojë donacione në emër të Food Bank Albania. Transaksionet procesohen në Shtetet e Bashkuara dhe pastaj fondet transferohen elektronikisht në bankën tonë në Shqipëri. Kur të kontribuoni me anë të CM Network, sigurohuni që të shkruani që kontributi juaj është i destinuar për Food Bank Albania. Të gjitha kontributet përjashtohen nga taksat. Dhurimet mund të bëhen në http://www.cmnetwork.org/donate/
  • Depozitoni bankare: Nëse jeni në Shqipëri, ju mund t’i depozitoni kontributet direkt në llogarinë tonë bankare në çdo zyrë të UNION Bank:

UNION Bank sh.a. Tirana, Albania
Numri i llogarisë Euro: 111430854020126
IBAN: AL51214111060111430854020126
Numri i llogarisë ALL: 111430854020115
IBAN: AL57214111060111430854020115
SWIFT CODE: UNALALTR